Medieomtale
Omtale i medierne – vel at mærke den rigtige omtale – er vigtig for alle virksomheder. Bliv bevidst om din mediestrategi og sæt dit præg på strømmen af nyheder.

Undervisning
Vær parat, når journalisten ringer for en hurtig kommentar.

Sprogligt eftersyn
Din hjemmeside og de skrivelser, der sendes ud fra din virksomhed, er virksomhedens ansigt udadtil. 
 
Nye medarbejdere
Et godt image tiltrækker god arbejdskraft.

Korpsånd
Det går bedst, når alle i en virksomhed trækker i samme retning.

Bundlinjen
Uanset om du har en kommunikationsstrategi eller ej, vil resultatet altid kunne læses på bundlinjen.

Referencer
Mange har benyttet sig af HelleCom. Læs om deres erfaringer.

Ydelser
Eksempel på de ydelser, som HelleCom tilbyder.

Ord der når i mål

Få adgang til medierne. Benyt dig af journalist Helle Therkelsens solide erfaring

Af Helle Therkelsen
helle@hellecom.dk


Det kan sagtens lade sig gøre at komme i medierne med den gode historie og positive nyhed. Det gælder blot om at finde den.

Nyhedsjæger
Journalist Helle Therkelsen har sans for nyheder, og med mange års erfaring fra forskellige dagblade ved hun også, hvordan journalister tænker, hvad de tænder på, og hvilke artikler og nyheder, der kan finde adgang til spalterne.
Hun er indehaver af kommunikationsbureauet HelleCom, der har til huse i centrum af Aalborg. Mange af freelancejournalistens kunder har erfaret, at det kan lade sig gøre at komme i medierne, hvad enten det drejer sig om trykte eller elektroniske medier. Nyheden skal blot skæres rigtigt.

Lytter
Det fornemste talent en journalist skal besidde er evnen til at lytte og evnen til at sætte sig i andres situation. Helle Therkelsen besidder den nødvendige lydhørhed, der skal til for at finde frem til den helt rigtige historie. Hun er samtidig i besiddelse af en god portion humor og et muntert glimt i øjet.

Sparringspartner
Ud over at skrive alle former for tekst, kan Helle Therkelsen også med fordel benyttes som sparringspartner i mediespørgsmål. Hun kan stille de rigtige spørgsmål og bliver dermed den gode medspiller, der kan give det kvalificerede modspil.  Mange kunder har med fordel benyttet
 

HelleCom

  
HelleCom som kommunikationsrådgiver til at få lagt en mediestrategi for virksomheden.

Undervisning
Kommunikationsbureauets indehaver giver sig også af med undervisning. Hun underviser blandt andet i, hvordan du skal agere, når journalisten pludselig ringer for en hurtig kommentar, og i, hvordan du skriver en pressemeddelelse eller et læserbrev.

Kontakt
HelleCom ved journalist Helle Therkelsen har til huse i Kjellerupsgade 1, 9000 Aalborg, og træffes på telefon: 98 12 24 04, mobil: 20 95 24 23 eller på e-mail: helle@hellecom.dk
Du er altid velkommen.